Op.Dr.Murat AKAYDIN


Merhaba

Ben Op.Dr.Murat AKAYDIN 

1986 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesini bitirdim. 1987-1992 yılları arasında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalında genel cerrahi uzmanlık eğitimi alarak 1992 yılında Genel Cerrahi Uzmanı oldum. Uzun yıllar Sağlık Bakanlığı eğitim ve Araştırma Hastanelerinde çalıştım. Kapalı ve açık birçok Genel Cerahi ameliyatları yapmaktayım. Özellikle karaciğer,  safra kesesi, safra kanalı ve pankreasın cerrahi hastalıklarının  endoskopik cerrahi tedavisiyle ilgilenmekteyim. Yaklaşık 25 yıldır  ERCP olarak adlandırılan bu yöntemi hastalarımın tedavisinde kullanmaktayım. Yaklaşık 150 den fazla ulusal ve uluslar arası dergilerde yazılmış ve kongrelerde sunulmuş bilimsel çalışmam mevcut. Kişisel olarak kendi deneyim ve olgularımdan hazırladığım Video Sunumlarıyla  ERCP ve Video sunumlarıyla SEMS isimli 2 tane video CD si hazırladım.  Yine Türk Cerrahi Uzmanlarının Eğitimi için hazırladığım Perkütan Endoskopik Gastrostomi Uygulamaları,Gastrointestinal Sistemde Stent Uygulamaları ve ERCP:Endikasyonlar ve teknik özellikler isimli 3 adet video çalışmam mevcut. 2020 yılında ERCP yapan Genel Cerrahi Uzmanları tarafından hazırlanıp yayınlanan :Cerrahi ERCP Uygulamaları(Videoskopik Olgu Örnekleri ) isimli Türkçe kitabımızın hazırlanmasında editör ve bölüm yazarı olarak bulundum. Zor ve deneyim gerektiren bu işlemde hastalarımı tecrübemle en iyi şekilde sağlıklarına kavuşturmak en büyük amacımdır.Ayrıca kapalı ve açık cerrahi ile ilgli birçok ameliyatı yapmaktayım. Tanı ve tedavi edici tüm endoskopik işlemler ilgi alanım içindedir.