ERCP hangi hastalıkların tedavisinde kullanılır?


ERCP ile karaciğer-safra yolları ve pankreasın birçok cerrahi hastalıklarının ameliyatsız cerrahi endoskopik girişimle kalıcı ve palyatif tedavileri yapılabilir

1-Safra kanalı taşları

2-Kolanjit (safra yolu iltihapları)

3- Safra kesesi ameliyatları sonrasında oluşan darlık ve safra kaçaklarını

4- Oddi sfinkteri dis fonksiyonu

5-Safra yoluna açılan karaciğer kistleri

6-Akut Bilier pankreatit