KOLEDOK (Safra Kanalı ) TAŞLARI NASIL OLUŞUR?


ERCP veya Endoskopik Retrograd Kolanjiyopankreatografi, karaciğer, safra kesesi, safra kanalları ve pankreastaki sorunları teşhis ve tedavi etmek için bir uygulanan ileri bir endoskopik tanı ve tedavi yöntemidir.

Safra kesesi taşı hastalığı olan hastaların tüm yaşamı boyunca yaklaşık %15 inde (6 hastanın 1 tanesinde) safra kanalı taşı meydana gelir. Genellikle safra kesesinde taş hastalığı olan hastarın kanalda taş tespit edilirse biz genllikle  bu taşın keseden kanala düştüğünü kabul ederiz. Hiçbir görüntüleme yöntemiyle safra kesesinde taş olmayan bir hastada koledok taşı tespit edilirse bu klinik tabloya PRİMER KOLEDOK TAŞI denir. Safra kesesinde taş oluşumunu başlatan tüm beslenme, metabolik bozukluklar doğal  kanal taşlarının oluşmasına da neden olur . Kanal taşına ait yakınmalar gerek safra taşı yakınmaları ile birlite olduğu gibi kanal taşının şikayetleri  daha ciddi olduğu için bazan safra kesesi yakınması olmayan bir hasta kanal taşı nedeniyle doktora başvurabilir. Günümüzde yaş ortalmasının giderek yükselmesi nedeniyle özellikle ileri yaştaki birçok hastamızda safra kanalı taşına bağlı yakınmalar görmekteyiz. Safra kesesi taşının tedavisinde kapalı yöntemle ameliyat ilk tercihimizdir, kanal taşının tedavisinde ise yine ilk tercih ERCP denilen cerrahi endoskopik girişimdir.