ERCP'de Riskler PDF Yazdır e-Posta

         ERCP bir çok hastalıkta kısa sürede etkili tanı ve tedavi sağladığı için  endoskopik  uygulamalar arasında önemli bir popülaritesi mevcuttur.

        Klinik olarak oddi fonksiyon bozukluğu olan veya ciddi yakınmaya yol açmayan koledok taşı nedeniyle  ERCP önerilen bir hastada işlem sonrası duodenum perforasyonu veya pankreatite bağlı  komplikasyonlar nedeniyle hayatı tehdit edebilen ameliyatlar zinciri  ve yoğun bakım  gereksinimi ortaya çıkabilir.   

       ERCP diğer endoskopik girişimlerin aksine ciddi bir endoskopik ameliyattır. Olguların %100 ünde başarılı sonuç elde etmek mümkün olmayabilir. ERCP esnasında endoskopistin bazı olgularda başarılı olunamayacağı, bazı olgularda açık cerrahi yapılacağı kararını deneyimi ile vermesi gerekmektedir.

       Yeterli başarı sağlanamayan veya endoskopi süresinin uzadığı olgularda ERCP nin tekrarı gerekebilir.         

       Hastaya ait nedenler, anatomik varyasyonlar ve teknik nedenlerle  zorlanan  endoskopist ERCP nin fayda ve zararlarını düşünerek işleme ne kadar devam edeceğini ve nerede duracağını bilmelidir. Diğer tedavi seçenekleri ve gerekirse ERCP nin tekrarlanmasını göz ardı etmemelidir. 

      İyi bir cerrahi endoskopist komplikasyonlarını erken tanımalı ve tedavisini de üstlenmelidir. Mümkünse hastanın ekibiyle işbirliği içerisinde takip edip tedaviyi sonlandırmada yönlendirici olmalıdır.                  

        İşlem öncesi hasta ve yakınlarıyla olası risk ve komplikasyonlar  değerlendirilerek gerekli aydınlatılmış onam alınmalıdır. Endoskopist kendi deneyimini paylaşmaktan kaçınmamalıdır.            

        ERCP nin  komplikasyonlarını azaltmak için;  hastanın dahili problemlerinin bilinip çözümlenmesi, gerekli biyokimyasal tetkiklerin yapılması ve patolojiyi ortaya koyan invaziv olmayan görüntüleme yöntemlerin  işlem öncesi yapılması gereklidir.   

 

         Riskler         

     

      ERCP başarısını azaltan ve istenmeyen yan etkilerin artmasına neden olabilecek bazı durumlar mevcuttur. Bunların bazıları işlemden önce bilinmeli ve gerekli tedbirler alınmalıdır. İşlem esnasında da karşılaşılan sorunları ise cerrahi endoskopistin  çözümleyebilmesi için gerekli deneyime ve donanıma teknik olarak sahip olması gereklidir.         

       Bu faktörleri hastaya ait durumlar, anatomik varyasyonlar ve uygulamaya bağlı sorunlar olarak sıralayabiliriz.  

       

       Hastaya Ait Fakörler 

    

       1-Ciddi kalp akciğer rahatsızlıkları 

       2-Hastanın pozisyon almasını engelleyen durumlar 

       3-Kontrast madde ve ilaç allerjileri 

       4- Çok genç ve ileri yaş 

       5-Uzamış sarılık ve geç ERCP yapılan  biliopankreatik tümörler 6-Pıhtılaşma sorunları  

       Anatomik Zorluklar 

     1-Papilla üstü divertikülleri 

     2-Papillanın aks ve yerleşiminin atipik olması 

     3-Bulbus deformasyonları ve pilor kanalı stenozları 

     4-Dar koledok 

     5-SOD 

     6-Rezeke mide (Billroth 2, roux-en y)

     7-Karında ciddi asit 

     8-Retroperitoneal, pankreas ve duodenum tümörlerinin basısı            .  

    Uygulamaya Bağlı Sorunlar  

     1-Cerrahi endoskopistin ve ekibinin deneyimi 

     2-Tümör invazyonu fazla olan koledok alt uç ve pankreas başı tümörleri 

     3- Hiler kolanjio karsinomlar 

     4-Precut (ön kesi) sfinkteretomi 

     5-Pankreatik sfinkteretomi 

     6-Tekrarlayıcı sfinkteretomi ve ERCP girişimleri 

     7-Taş çıkarma

      8-Stent koyma 

      9-Çok sayıda koledok taşı 

     10-Taş kırma 

     11-Wirsung kanalının tekrarlayıcı kanülasyonu 

     12-Basınçlı kontrast madde verme, pankreatik asinarizasyon 

     13-Yetersiz dezenfesiyon 

     14-Skopi kalitesinin ve korumamasının iyi olmaması 

     15-Yetersiz sedasyon